jó játék!divatolj!ingatlanoknascarmelleslegvicces videók
Egyéni keresés

A b­lack­list.­com a fe­ke­te szín ár­nya­la­ta­it mu­tat­ja be.

hirdetés

"A fe­ke­te a szí­nek e­gyi­ke. S­ze­münk fe­ke­té­nek ér­zé­ke­li azt a tes­tet, fe­lü­le­tet, a­mely e­gy­ál­ta­lán nem, vagy kör­nye­ze­té­hez ké­pest csak na­gyon gyen­gén ref­lek­tál a fény lát­ha­tó s­pekt­ru­má­ban. Fe­ke­te fény nem lé­te­zik, de fe­ke­te fes­ték i­gen."